Štandardné HRV/ERV

  • Residential Energy Recovery Ventilator (ERV) with Side Ports

    Rezidenčný ventilátor na rekuperáciu energie (ERV) s bočnými portami

    Táto séria HRV/ERV využíva mechanickú trakciu odstredivého ventilátora. Vnútorný špinavý vzduch sa odvádza z miestnosti prívodným vzduchovým potrubím a zároveň sa do miestnosti privádza vonkajší čerstvý vzduch obohatený kyslíkom. Predtým, ako dva prúdy vzduchu vstúpia do výmenníka tepla, sú podrobené predbežnej filtrácii a čisteniu. Počas výmeny dochádza k vedeniu tepla a teplo prenášané vnútorným odpadovým vzduchom sa prenáša do vonkajšieho čerstvého vzduchu a teplo sa posiela späť do miestnosti s čerstvým vzduchom ako nosičom, čím sa realizuje rekuperácia tepla.