Štandardný dvojprúdový ventilátor

  • Multi-Port Two Way Exhaust Fan Central Inline Ventilation System

    Viacportový dvojcestný výfukový ventilátor Centrálny inline ventilačný systém

    Tento rad radových viacportových ventilátorov využíva mechanickú trakciu odstredivého ventilátora na centrálne odsávanie zakaleného vnútorného vzduchu cez výfukové otvory v každej miestnosti; relatívny podtlak v miestnosti tvorený odpadovým vzduchom, prívodom vzduchu do miestnosti oknom (alebo nástenným prívodom vzduchu) Vonkajší vzduch je v relatívne pretlakovom stave a vonkajší čerstvý vzduch obohatený kyslíkom sa súčasne posiela do miestnosti dosiahnuť účel výmeny vzduchu v interiéri a exteriéri, čím sa zrealizuje zlepšenie ovzdušia v interiéri a naplní sa zdravé životné potreby rodiny na kvalitu ovzdušia v interiéri.