Značkové spoločnosti s práškovým ohrievačom vzduchu potrebujú zrýchliť tempo rozširovania kanálov

Súťaž vDieselový ohrievač vzduchupriemysel je čoraz tvrdší.Aby sa dosiahol lepší rozvoj,Dieselový ohrievač vzduchuznačkové spoločnosti sa vydali na cestu potápania kanálov.Trhy tretej a štvrtej úrovne sú pre spoločnosť nerozvinutou oblasťouDieselový ohrievač vzduchupriemyslu.Ak chcú spoločnosti značky Diesel Air Heater vyhrať, musia sa „tesne“ držať spotrebiteľského dopytu a zmocniť sa trhu tretej a štvrtej úrovne.

Spoločnosti s dieselovým ohrievačom vzduchu musia expandovať v súlade so stratégiou krok za krokom

Samotná trhová kapacita trhu tretej a štvrtej úrovne je veľmi obmedzená a nie je vhodná na koexistenciu viacerýchDieselový ohrievač vzduchudistribútorov.Ak nadhodnotíte kapacitu trhu a slepo pridáte viacerých predajcov, možno na začiatku pribúdajúcich predajcov, objem trhu sa môže skutočne trochu zvýšiť, ale po zvýšení na vyššiu hodnotu sa krivka predaja možno sploští alebo dokonca pôjde dole.Je možné, že je to v rozpore s pôvodným zámeromDieselový ohrievač vzduchuznačkové podniky pridať distribútorov a hroznejšia zákerná konkurencia sa môže nekontrolovateľne šíriť.Preto v otázke rozširovania trhu tretej a štvrtej úrovne musia spoločnosti zaoberajúce sa naftovými ohrievačmi vzduchu postupovať krok za krokom, dodržiavať existujúci model riadenia kanálov a slepo neexpandovať.

Podniky by mali formulovať diferencované stratégie rozvoja založené na charakteristikách trhu

Tvárou v tvár tvrdej konkurencii v mestách prvej a druhej kategórie a zvyšujúcej sa nasýtenostiDieselový ohrievač vzduchuproduktový trh, prehĺbenie na široké trhy tretej a štvrtej úrovne je skutočne jedinou cestou budúceho rozvoja.V porovnaní s tvrdou konkurenciou na primárnom a sekundárnom trhu je však nepochybne potrebné dôkladne zvážiť pomer vstupov a výstupov na trhoch terciárneho a štvrtého radu.Skutočne, nerovnomerný vývoj na rôznych čínskych regionálnych trhoch je veľmi výrazný a spotrebiteľské návyky, tendencie k značke a dokonca aj miestne zvyky sú veľmi odlišné, čo všetko zvyšuje riziko investície.Dieselový ohrievač vzduchuspoločnosti.Ak jednoducho kopírujete úspešné skúsenosti na primárnom a sekundárnom trhu, nevyhnutne to povedie k bezcieľovej stratégii.

pretoDieselový ohrievač vzduchuspoločnosti musia formulovať diferencované produkty a marketingové stratégie založené na charakteristikách každého regionálneho trhu.Zároveň musia investovať viac energie a prostriedkov a musia si trúfnuť znášať dostatočné „školné“.Len tak môžu rozkvitnúť trhy a prispievať.

xw-3
https://www.ares-electric.com/news/fuel-powder-forced-air-heater-brand-companies-need-to-accelerate-the-pace-of-channel-expansion/

Čas uverejnenia: 4. novembra 2021